MENU

Croeso / Welcome

Oriau agor yr ŵyl / Festival opening times: 

Sadwrn / Saturday 10am – 6pm

Sul / Sunday 10am – 4pm

Sylwch mai cŵn cymorth yn unig a ganiateir yn y brif babell fwyd, a chŵn eraill yn yr ardal awyr agored yn unig.

Please note that only assistance dogs are allowed in the main food marquee, other dogs only in the outdoor area.

Mae Parcio a Theithio ar gael o’r lleoliadau a ddangosir ar y map.

Nodir lleoliadau Parcio a Theithio yn ôl cod post ar gyfer eich sat nav. Bydd arwyddion saeth yn cael eu postio ym mannau mynediad Parcio a Theithio yn unig.

Mae bysiau’n rhedeg o 9.30am bob rhyw 30 munud.

Park and Ride is available from the locations shown on the map.  Please use the button on this page.  Park and Ride locations are identified by post code for your sat nav. Arrow signs will be posted at Park and Ride entry points only.  Buses run from 9.30am at approximately 30 min intervals.

Cysylltwch â ni / Contact us: