MENU


Bydd Gŵyl Fwyd Arberth yn ôl am yr ail dro ar hugain ym mis Medi gyda dau ddiwrnod o adloniant ar thema bwyd i’r teulu cyfan.

Narberth Food Festival will be back for the 23rd time this September 23rd and 24th with two days of family-friendly food themed entertainment.

Wedi’i leoli ochr yn ochr â’r Town Moor yn Arberth, Sir Benfro, bydd digonedd i demtio’r blasbwyntiau gyda dewis blasus o stondinau bwyd, cogyddion gwadd angerddol, cerddoriaeth fyw ac adloniant a fydd yn gwneud i chi ddawnsio, bar a mwy.

Based alongside the Town Moor in Narberth, Pembrokeshire, there will be plenty to tempt the tastebuds with a delicious array of food stalls, passionate guest chefs, toe-tapping live music and entertainment, a bar and more.

Mae Gŵyl Fwyd Arberth yn ddigwyddiad dielw sy’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr gyda chefnogaeth busnesau a sefydliadau lleol.

Narberth Food Festival is a not for profit event and run entirely by volunteers with the support of local businesses and organisations.

Mae safle’r ŵyl ar ben y stryd fawr hefyd yn cynnig y cyfle i grwydro canol y dref brysur gyda’i amrywiaeth o siopau annibynnol, caffis a bwytai arobryn.

The festival site at the top of the high street also offers the chance to explore the bustling town centre with its award-winning array of independent shops, cafes and restaurants.

Mae dau safle parcio a theithio yn sicrhau mynediad hawdd ar y diwrnod.

Two park and ride sites ensure easy access on the day.

Applications are NOW OPEN for stallholders who would like to join us over the festival weekend. Click the link below:

Express your interest in having a stall here

One of the longest-established and friendliest food festivals in Wales - Un o wyliau bwyd mwyaf hirsefydigiog a chyfeillgar Cymru