MENU


Bydd Gŵyl Fwyd Arberth yn ôl am yr ail dro ar hugain ym mis Medi gyda dau ddiwrnod o adloniant ar thema bwyd i’r teulu cyfan.

Narberth Food Festival will be back for the 23rd time this September 23rd and 24th with two days of family-friendly food themed entertainment.

Wedi’i leoli ochr yn ochr â’r Town Moor yn Arberth, Sir Benfro, bydd digonedd i demtio’r blasbwyntiau gyda dewis blasus o stondinau bwyd, cogyddion gwadd angerddol, cerddoriaeth fyw ac adloniant a fydd yn gwneud i chi ddawnsio, bar a mwy.

Based alongside the Town Moor in Narberth, Pembrokeshire, there will be plenty to tempt the tastebuds with a delicious array of food stalls, passionate guest chefs, toe-tapping live music and entertainment, a bar and more.

Mae Gŵyl Fwyd Arberth yn ddigwyddiad dielw sy’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr gyda chefnogaeth busnesau a sefydliadau lleol.

Narberth Food Festival is a not for profit event and run entirely by volunteers with the support of local businesses and organisations.

Mae safle’r ŵyl ar ben y stryd fawr hefyd yn cynnig y cyfle i grwydro canol y dref brysur gyda’i amrywiaeth o siopau annibynnol, caffis a bwytai arobryn.

The festival site at the top of the high street also offers the chance to explore the bustling town centre with its award-winning array of independent shops, cafes and restaurants.

Mae dau safle parcio a theithio yn sicrhau mynediad hawdd ar y diwrnod.

Two park and ride sites ensure easy access on the day.

One of the longest-established and friendliest food festivals in Wales - Un o wyliau bwyd mwyaf hirsefydigiog a chyfeillgar Cymru