MENU

Temtasiwn blasus wrth i ŵyl fwyd gyfeillgar i deuluoedd ddychwelyd ar gyfer mis Medi 2022

Mae CYNLLUNIO ar y gweill ar gyfer dychwelyd un o wyliau bwyd mwyaf hirsefydlog a chyfeillgar Cymru.

Bydd Gŵyl Fwyd Arberth yn ôl am yr ail dro ar hugain ym mis Medi gyda dau ddiwrnod o adloniant ar thema bwyd i’r teulu cyfan.

Mae’r digwyddiad blynyddol, a gynhaliwyd gyntaf yn 1999, yn cael ei gynnal ar benwythnos olaf mis Medi, ond fel llawer o wyliau fe’i gorfodwyd i gymryd seibiant o ddwy flynedd.

Bydd yr ŵyl annibynnol, sy’n cael ei rhedeg gan bobl leol, nawr yn cynnwys danteithion blasus i rai o bob oed sy’n caru bwyd ar 24 a 25 Medi, 2022.

Wedi’i leoli ochr yn ochr â’r Town Moor yn Arberth, Sir Benfro, bydd digonedd i demtio’r blasbwyntiau gyda dewis blasus o stondinau bwyd, cogyddion gwadd angerddol, cerddoriaeth fyw ac adloniant a fydd yn gwneud i chi ddawnsio, bar a mwy.

Mae gan yr ŵyl enw da am ddathlu goreuon Sir Benfro a Chymru tra’n annog talent newydd ac ifanc ar hyd y ffordd. Dywedodd cadeirydd pwyllgor Gŵyl Fwyd Arberth, Colin Russell: “Fel llawer o wyliau roedd yn rhaid i ni ohirio ein cynlluniau am ddwy flynedd, ond rydym yn falch iawn o ddweud y bydd Gŵyl Fwyd Arberth yn ôl eleni.

“Mae llawer yn digwydd y tu ôl i’r llenni ac mae’r egwyl wedi rhoi cyfle i ni edrych ar yr hyn sy’n gwneud ein gŵyl mor arbennig ac adeiladu ar hynny.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n dod i gefnogi’r ŵyl flwyddyn ar ôl blwyddyn ac edrychwn ymlaen at groesawu pawb eto i ddathlu a rhannu awch am fwyd ac adloniant o’r radd flaenaf.”

Mae Gŵyl Fwyd Arberth yn ddigwyddiad dielw sy’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr gyda chefnogaeth busnesau a sefydliadau lleol.

Mae safle’r ŵyl ar ben y stryd fawr hefyd yn cynnig y cyfle i grwydro canol y dref brysur gyda’i amrywiaeth o siopau annibynnol, caffis a bwytai arobryn.

Mae dau safle parcio a theithio yn sicrhau mynediad hawdd ar y diwrnod.